Strandröplabda

A strandröplabda olimpiai sportág, ahol két csapat játssza az eredeti röplabdát homokon. Tehát itt is két csapat játszik és a saját térfelük egy magas hálóval van elválasztva az ellenfelétől. A játék lényege, hogy a labdát úgy juttatják át a másik csapat térfelére, hogy a másik csapat játékosai ne tudják visszaütni, hanem a földön landoljon, és így pontot szerezzenek. Dél-Kaliforniában és Hawaii-n kezdték el játszani és mára szerte a világon nagy népszerűségnek örvend. A nyári olimpiai játékokon először 1996-ban szerepelt a strandröplabda.

Főbb eltérések a röplabdához képest: homokon játsszák, nem kemény talajon – két ember játssza, hat helyett (az amatőr versenyeken 3-4 is lehet) – a sáncolás (blokkolás) itt érintésnek számít, tehát még kettőt lehet beleérni a három helyett – pálya mérete 8 x 16 m – a két játszma 21 pontig tart, a döntő játszma 15-ig.

Fadd-Domboriban élénk strandröplabda élet van, a 2-es strandon szabadon használható strandröpi pálya áll rendelkezésre, 2022. júniusától pedig a Vitál Sport és Szabadidő Egyesület kivitelezésében kétpályás profi strandröplabda létesítmény épült a kajak-kenu pályánál.

A Dunaág Egyesület szervezésében 2000-től minden évben megrendezésre kerül a Fadd-Dombori Amatőr Strandröplabda Bajnokság.

2022-től a Vitál Sport Egyesület is szervez röplabdakupákat az új pályákon.

2021: Kiélezett strandröplabda küzdelem Domboriban

2020: Paksi csapat nyerte az I. Fadd-Dombori Strandröplabda Kupát

Fadd-Dombori Strandröplabda Kupa

1. Strandröplabda speciális játékszabály

(a hivatalos játékszabálytól eltérő részek jelölve)

Kiírás

Az amatőr strandröplabda csapatversenyre 3 vagy 4 fős csapatok, min. egy fő hölgy részvételével jelentkezhetnek.

A páros versenyekre 2 fő férfi (férfi páros) vagy 2 fő hölgy (női páros) ill. 1 fő hölgy és 1 fő férfi (vegyes páros) jelentkezhet.

A játék jellemzői

A strandröplabdát egy hálóval kettéválasztott pályán két darab, négy játékosból álló csapat játssza homokos talajú pályán.

A játék célja a labda átjuttatása az ellenfél térfelének talajára, illetve az ellenfél ilyetén céljának megakadályozása.

Egy csapatnak három labdaérintés áll rendelkezésére, hogy a labdát az ellenfél térfelére átjuttassa.

A labda szervával kerül játékba: a szerváló játékos a saját térfele mögül átüti az ellenfél térfelére. A labdamenet addig folytatódik, amíg a labda talajt nem ér, “out”-ra nem megy vagy valamelyik játékos szabálytalanul játssza meg.

A labdamenetet megnyerő csapat pontot szerez. Mindig az a csapat szervál, amelyik az előző pontot szerezte. (Kivéve a játszmák első szervája.)

A pálya mérete és talaja

A pálya 16m hosszú és 8m széles, minden irányban 3-3m (akadály nélküli) kifutóval. A pálya talaja egyenletes, legalább 40 cm mély, szennyeződésektől (pl. üvegszilánk, kagyló, stb…) mentes, nem túl apró szemű (amilyen rátapad a bőrre, vagy port képez) homok. A pálya talaja nem jelenthet sérülés-veszélyt a játékosokra.

Vonalak

A pályát 5-8 cm széles vonalak veszik körbe, a térfelek között nincs vonal. (A 16 illetve 8m vonal külső szélénél van.) A vonalak lágy, rugalmas anyagúak, a színüknek élesen el kell ütnie a pálya talajától.

Nyitó zóna

Az alapvonalak mögötti terület. (A két oldalvonal meghosszabbítása között.)

Háló, labda

A háló tetejének talajtól mért magassága 2,25 m, antenna nem áll rendelkezésre. A labda rugalmas anyagból van (bőr, szintetikus bőr vagy hasonló) és alkalmas játékra eső esetén is. A kerülete 66-68 cm, súlya 260-280g.

Felszerelés

Nem szabad sérülés-veszélyes dolgokat viselni (pl. ékszerek). Szemüveget saját felelősségre hordhat a játékos.

Pontozás

A mérkőzést az a csapat nyeri, amelyik két játszmát nyer. Az első két játszma esetében az a csapat nyer, amelyik előbb eléri a 21 pontot (a harmadik játszmában 15 pont kell). Ha nincs meg legalább 2 pont különbség a 21. pontnál, akkor addig kell folytatni a jászmát, amíg kialakul a 2 pont különbség.

Sorsolás

A pénzfeldobást nyerő csapatkapitány választhat térfelet vagy eldöntheti, hogy melyik csapat kezdje a szervát. A vesztesé a megmaradó alternatíva. A második játszma előtt az választ, aki az első sorsolást elvesztette. Az esetleges harmadik játszma előtt új sorsolás van.

Állásrend

A játékosok a saját térfelükön belül bárhol elhelyezkedhetnek (a szerváló játékos az alapvonal mögött).

Nyitás sorrend

Egy csapat játékosai felváltva szerválnak, kivéve, ha saját szerva után nyerték meg a labdamenetet. Ilyenkor ugyanaz a játékos szervál, aki az előző labdamenetben.

A labda “bent” van

Ha a labda a térfelen belül érinti a talajt. Ha hozzáér valamelyik vonalhoz, az is “bent” van.

A labda “kint” (“out”) van

Ha a labda a pályán kívül érinti a talajt. Az antenna hiánya miatt erre vonatkozó szabály nincs.

Labdaérintések

A csapatnak összesen három érintésből (a sánc is beleszámít) kell visszajuttatnia a labdát az ellenfél térfelére. Nem szándékos labdaérintés is labdaérintésnek számít. Ugyanaz a játékos nem érhet kétszer egymás után a labdához. (Kivéve sánc után.)

Egyidejű labdaérintés

Ha két csapattárs egyszerre érinti a labdát, az két érintésnek számít, de szabályos. Ha a háló fölött, két ellenfél között történik egyidejű labdaérintés, akkor annak a csapatnak, amelyiknek a térfelére kerül a labda, még van három érintésre lehetősége.

Labdaérintés

A labdát bármely testrésszel meg lehet játszani. A labdaérintésnek elpattanónak kell lennie, nem szabad dobni vagy megfogni. Kivétel erős támadás kivédésénél (ilyenkor egy pillantra meg lehet tartani a labdát kosárérintéssel), illetve háló felett az ellenfelek egyidejű érintéséből fakadó “tartott labda” esetén. A labdát egyidejűleg több testrésszel is lehet érinteni, ha az érintések egyidejűek. Kivéve sánc esetén, ilyenkor több érintés is megengedett, ha egy akció alatt történik. Illetve kivéve a csapat első érintése esetén (itt is egy akció esetén).

Labda a háló alatt

Ha a labda teljes terjedelmével áthalad a háló alatt, akkor “kint” van.

Hálót érintő labda

A labda érintheti a hálót.

Labda a hálóban

A hálóba került labda megjátszható a három érintésen belül. Ha a labda elszakítja a hálót vagy áthalad azon, a labdamenetet újra kell játszani.

Átnyúlás a háló fölött

A blokkoló játékos átnyúlhat a háló fölött, ha nem avatkozik játékba a támadó érintés előtt. A támadó játékos átnyúlhat a háló fölött, ha a támadó mozdulatot még saját térfelén kezdte meg.

Behatolás az ellenfél térfelébe

A játékos behatolhat az ellenfél térfelébe, ha nem akadályozza az ellenfelet.

Háló érintése

Tilos a hálót megérinteni. A hálót tartó kötelek vagy oszlop érintése megengedett, ha ezzel a játékos nem befolyásolja a labdamenetet.

Nyitás

A labdát a soron következő játékosnak egy kézzel vagy karral kell játékba hoznia a nyitó zónából.

Nyitás sorrend

Az első nyitás a sorsolás alapján eldöntött csapaté. Ha a nyitó csapat nyeri a labdamenetet, akkor ugyanaz a játékos szervál, aki az előző labdamenetben is szervált. Ha a fogadó csapat nyeri a labdamenetet, akkor a csapatnak az a játékosa szervál, aki legutóbb nem szervált.

Nyitás végrehajtása

Szervánál a játékos szabadon mozoghat a nyitó zónában. A nyitó érintés pillanatában, vagy felugorva végrehajtott nyitásnál az elugráskor a szerváló játékos nem érintheti sem a pályát (beleértve az alapvonalat is), sem a nyitó zónán kívüli területet. Nyitást követően beléphet vagy talajra érkezhet a pályán vagy a nyitó zónán kívül. A nyitás pillanatában a lába nem lehet a vonal alatt. Ha a játékos feldobja vagy elengedi a labdát, akkor a nyitást megkezdettnek kell tekinteni.

Takarás

A nyitó játékos csapattársa nem takarhatja el a rálátást az ellenfél elől a nyitó játékosra vagy a labda röppályájára. Ilyenkor az ellenfél kérésére szabaddá kell tenni a rálátást.

A támadóérintés hibái

A játékos az ellenfél térfelében érinti meg a labdát. A játékos “out”-ra üti a labdát. A játékos ujjheggyel érinti a labdát, kivéve kifeszített ujjak esetén. A játékos támadó érintést hajt végre az ellenfél nyitásán, úgy, hogy a labda teljes terjedelmével a háló szintje fölött van. A játékos a támadó érintést kosárérintéssel hajtja végre és a labda röppályája nem merőleges a vállak vonalára, kivéve feladás esetén.

Sánc (blokk)

Sánc után bármelyik játékos hozzáérthet a labdához, beleértve azt is, aki sáncolt. A sáncoló játékos átnyúlhat a háló fölött, ha nem avatkozik játékba a támadó érintés előtt. Nyitást nem szabad sáncolni.

Időkérés

Minden csapatnak játszmánként (kivéve a 3. játszmát) egy-egy 30 másodperces időkérése van.

Sérülés

Sérülés vagy kimerülés esetén indokolt esetben lehet játszma közben is cserélni.

Külső beavatkozás

Külső beavatkozás esetén a játékot meg kell állítani, és a labdamenetet újra kell játszani.

Térfélcserék

Térfélcsere a játszmák között kötelező, az esetleges 3. játszma előtt újabb sorsolás következik.